Μηχάνημα σφράγισης πλήρωσης πλαστικών και μεταλλικών σωλήνων

November 17, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Μηχάνημα σφράγισης πλήρωσης πλαστικών και μεταλλικών σωλήνων

Ανεβάσαμε ένα νέο προϊόν για πλήρωση και σφράγιση πλαστικών σωλήνων και μεταλλικών σωλήνων.

  • Δείτε τα στοιχεία του προϊόντος μας για περισσότερες πληροφορίες.Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου για ερωτήσεις.

  •